Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Et gufs fra en forgangen, kollektivistisk skole-tidsalder? Eller ihvertfall skolelov-argumenter hulter til bulter.

125px-flag_of_norwaysvg.pngannh.jpg

Anniken Huitfeldt, Aftenposten Aften, 2008/02/29

“De viktigste verdiene ligger i at folk kan komme til samme sykehus, skole og sykehjem uavhengig av hvor mye penger de har. Det er derfor det blant annet har vært viktig å si nei til privatskoler”.

Vår kommentar: Det er krevende å finne ut langs hvilken dimensjon man først bør rive den siste setningen fra hverandre. Fokuset på skole, og ikke undervisningen i de enkelte fag – som uansett globaliseres, med tusener av lærere å velge mellom – er avlegs. Norge har ikke råd til å ikke dra nytte av – og på grunn av teknologiutviklingen ingen mulighet til å unngå å dra nytte av – det entreprenørskapet som nå spiller en stor positiv rolle innen utdanningssektoren rundt om i verden. Se på oppblomstringen i Sverige!! Og når ble folks økonomi noe moment når det gjelder friskoler (charter schools)?? Utjevningen er jo innebygget i systemet, ved at alle elever (også i hele landet) har omtrent likt offentlig skolebudsjett. Og kostnadene ved utdanning går nå, pga globaliseringen, ned (dvs. mye bedre utdanning blir tilgjengelig for enda flere) – ikke opp. Og like lite som det er skoleplikt er det jo ikke noe totalitært forbud mot privatskoler – skoler som faktisk finansieres med betydelige private midler utover fast offentlig/felles beløp/tilskudd pr. elev.

Dette er samme Huitfeldt tidligere (AP tar seg selv i skole – http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article1477428.ece): “Vi har gjort noen feil i likhetens navn, sier Aps Anniken Huitfeldt som tar et generaloppgjør med skolepolitikken… På punkt etter punkt kritiserte hun i går sentrale prinsipper i partiets skolepolitikk siden 1970-tallet. Og landsstyret likte godt det de fikk høre… Vi har nedprioritert betydningen av kunnskap. Vi har i altfor stor grad godtatt at det ikke er så farlig at noen faller helt av, sa Huitfeldt [vår kommentar: langt de fleste norske elever er ikke rustet for den intenasjonale konkurransen]. Parallelt tok Huitfeldt et kraftfullt oppgjør med fem feil og et tankegods som har hatt gode levekår. Når en av fem leser for dårlig, går det ikke an å unnskylde det med at han er jo så sosialt integrert og deltar i gymmen. Alle trenger grunnleggende ferdigheter, tordnet hun. Den andre feilen var at de flinkeste ikke fikk nok utfordringer [vår kommentar: så lenge ferdighetsspriket er så stort som det er idag er klasseinndeling etter ferdighet – med dynamiske muligheter til opp- og nedrykk – det eneste praktiske]. Feil tre var troen på at “spennende undervisning” automatisk gir mer læring. På 90-tallet abdiserte læreren, trakk seg tilbake og overlot skolen til elevene. Jeg vil ikke tilbake til puggeskolen, men lærerne skal være tydelige voksne. Elevene lærer ikke å ta ansvar når lærerne ikke kontrollerer.”

Advertisements

2008/02/29 - Posted by | Charter schools, Performance - school, Policy, Vouchers

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: