Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Jens Stoltenberg – fem punkter for å styrke skolen – nyttige dersom detaljene blir riktige

125px-flag_of_norwaysvg.pnghttp://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=515737

1. Styrk lærerrollen: Gi lærerne mer tid til å drive med læring og mindre tid på papirarbeid, dokumentasjon og å skape ro.

2. Styrk lærerutdanningen: Legg mer vekt på praktisk, pedagogisk og spesialisert utdanning. Høyere karakterkrav til søkerne.

Vår kommentar: Tung fagspesialisering blant innenlandske lærere er en del av ett av de tre viktigste mulige akademiske tiltakene i Norge. Den andre delen er

* tung bruk, for trinnene 5.-13., av fagspesialister basert utenfor Norge

og de andre tiltakene er

* en kraftig økning av den akademiske gehalten til trinnene 1.-4 og

* systematisk gruppeinndeling av elever etter ferdighet, med dynamisk mulighet for opp- og neddrykk. For innen det offentlig drevne undervisningsopplegget er det slik allerede i 6. klasse at det er grupper av elever som ikke har noen ting i samme klasserom å gjøre.

Det skal nå kreves flere fag-studiepoeng for å undervise på trinnene 8-10, men det nye krevde antallet ligger, når det gjelder matematikk, langt under det antallet 8.-10.-trinn-lærere har i landene med høyest faglig nivå (gjerne 300 fag-studiepoeng, mens det oppjusterte kravet i Norge vel er 90 studiepoeng). Og enda viktigere er det at nivået blir hevet like mye blant lærerne som underviser 4.-7. trinn (innen de beste systemene må man ha 200 fag-studiepoeng for å undervise trinnene 5.-7., siden 5. trinn regnes som det første ungdomsskoletrinnet), for elever som har dagens norske lærere blir liggende 2 år etter topp internasjonalt nivå innen de kommer til 6.-7. trinn. Når det gjelder høyere karakterkrav så anmoder vi på det aller sterkeste, for matematikkens vedkommende, om at karakter-opptakskravet “allerede” for 2008/høst blir satt opp til 4.

3. Gi spesialundervisning tidligere: Sett inn innsatsen på de elevene som trenger hjelp helt fra de første årstrinnene.

Vår kommentar: som over – første steg når det gjelder de første årstrinnene er å støpe dem fullstendig om akademisk slik at de gir elevene en knallsterk analytisk grunntrening. Eksempelvis gir de første 4 årene elevene i Kina og Øst-Europa en sterk og dyp aritmetikktrening (i Russland også tilsvarende geometritrening), og i løpet av bare 1.-2. trinn lærer elevene i Kina å lese og skrive 1850 tegn, hvilket gir dem en glimrende trening når det gjelder hukommelse, analyse, systematisering, estetikk og koordinasjon.

4. Skap en videregående skole for alle: Reduser frafallet, la de som sliter med å gjennomføre, få gjennomføre noen fag.

Vår kommentar: Å redusere frafallet er viktig – og for dette er det suverent viktigste tiltaket å øke den akademiske substansen i 1.-4. klasse. Samtidig er det meget viktig å øke graden av fordypning fra 6. trinn og også å gi rom for 2. – og etter ønske 3. – fremmedspråk allerede fra ihvertfall 5. trinn.

5. Utvid timeantallet: Bruk de nye timene til å spisse grunnleggende ferdigheter i norsk, matematikk og naturfag.

Vår kommentar: vi mener at det i første omgang er viktigst å utnytte dagens timer mye bedre, ved at de brukes til arbeid med mye mer utfordrende oppgaver enn de det arbeides med idag, veiledet av lærere i inn- og utland.

Samtidig vil han beholde den norske skolen som en av verdens beste på sosial utjevning.

Vår kommentar: ??? Siden den offentlig drevne analytiske treningen i Norge er svak, som den er det i USA, er foreldrenes akademiske bakgrunn som regel avgjørende for elevenes akademiske løpebane. Og slik har det vært i over 30 år.

“Vi må huske at 80 prosent av elevene i skolen klarer seg godt.”

Vår kommentar: idag forbereder skolen “i Norge” kun ca. 2 prosent av elevene – mange av disse gjennom International Baccalaureate-opplegget – til universiteterstudier på høyt nivå. Det er av største nasjonale viktighet å øke dette prosenttallet til ca. 20.

Advertisements

2008/03/19 - Posted by | Biology, Chemistry, Elementary school, Mathematics, Middle school, Norway, Physics, Policy, Post in Norwegian, Teacher education

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: