Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Rektorer – noen visjonærer, noen som forgjeves prøver å hindre elevene i å velge utdanningsopplegg

125px-flag_of_norwaysvg.png

Vår kommentar: Under er et utdrag fra det en rektor skrev til foreldre som søker langt bedre matematikkundervisning for sitt barn enn det som er tilgjengelig på den lokale skolen. Det er skremmende og trist å oppleve i 2008 at noen rektorer tror at de har mulighet og rett til å hindre elever i å velge blant undervisningstilbud (særlig i enkeltfag) – undervisningstilbud som i mange tilfeller er av langt høyere kaliber enn de som er tilgjengelige lokalt – og at de tror at det er deres oppgave å gjøre det.

“Vedrørende avvik fra matematikkundervisning

Jeg har fått kopi av en e-post sendt xxxs kontaktlærer der det fremgår at xxx fra (dato) vil bruke sin matematikktid i skolen på et vesentlig internasjonalt/russisk matematikkprogram.

xxx skole godkjenner ikke en slik ordning. Så lenge xxx er elev ved xxx skole må han følge undervisning i matematikk etter de læreplaner xxx skole følger. Han får altså ikke anledning til å bruke tid på skolen på det matematikkprogram som er angitt i e-posten.

Bra dette ble oppklart nå, så xxx slipper å møte på skolen med et opplegg han ikke får anledning til å gjennomføre.
Med hilsen

xxx
rektor”

Advertisements

2008/04/9 Posted by | Accelerated education, Elementary school, Mathematics, Middle school, National standards, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Policy, Post in Norwegian | Leave a comment

Norge: Gjennomsnittlig resultatbasert lønnsøkning på 100 000 for lærere

125px-flag_of_norwaysvg.png

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.4856993

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.4852431
Vår kommentar: En slik gjennomsnittlig lønnsøkning støtter vi, som en overgangsordning, varmt – dette så lenge lønnsnivået/lønnsøkningen gjøres direkte avhengig av standardisert-prøve-resultatene/forbedringene til elevene til den enkelte lærer. Det er samtidig meget viktig å ha for seg at utviklingen går meget raskt mot at læreres lønnsnivå bestemmes, slik det bør, av hvordan enkelt-elever fordeler sine skolepenger (undervisningsdelen av skolepengene vil enkeltelever fritt kunne fordele på lærere i inn- og utland).

2008/04/7 Posted by | Norway, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Post in Norwegian, Vouchers | 2 Comments

128 skoler stengt på åtte år

125px-flag_of_norwaysvg.png

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/skole/article2352294.ece

Vår kommentar: Med No Child Left Behind-loven i bakhodet er det helt selvfølgelige oppfølings-spørsmålet “hvor mange norske skoler er i samme tidsrom blitt stengt av akademiske grunner (typisk på grunnlag av dårlige Nasjonale Prøver-resultater over flere år)??”

2008/04/7 Posted by | National standards, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Policy, Post in Norwegian | Leave a comment

UK: Free global mathematics education for one Year 5 student at every school

125px-flag_of_englandsvg.png

See: http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-united kingdom/

2008/04/2 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Accelerated education, Elementary school, England, High school, Mathematics | Leave a comment

Washington, DC: Free global mathematics education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png banner_home.jpg img_0150-250p-wide.jpg

See: http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-dc/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Mathematics, Middle school, US, Washington DC | Leave a comment

Seattle: Free global mathematics education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png 125px-flag_of_washingtonsvg.png 250px-downtown_seattle_from_kerry_park.jpg img_0150-250p-wide.jpg

See: http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-seattle/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Accelerated education, Mathematics, Middle school, Seattle, Washington | Leave a comment

Austin: Free global mathematics education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png 125px-flag_of_texassvg.png 100px-seal_of_austin_tx.gif 250px-milago.jpg img_0150-250p-wide.jpg

See http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-austin/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Mathematics, Middle school, Texas, US | Leave a comment

Massachusetts: Free global math education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png 100px-seal_of_the_state_of_massachusettssvg.png 300px-john_harvard_statue_at_harvard_university.jpg img_0150-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-massachusetts/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Accelerated education, Massachusetts, Mathematics, Middle school, US | Leave a comment

Finland: Free global mathematics education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_finlandsvg.png img_0150-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-finland/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Accelerated education, Finland, Mathematics, Middle school | Leave a comment