Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Norge: Gjennomsnittlig resultatbasert lønnsøkning på 100 000 for lærere

125px-flag_of_norwaysvg.png

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.4856993

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.4852431
Vår kommentar: En slik gjennomsnittlig lønnsøkning støtter vi, som en overgangsordning, varmt – dette så lenge lønnsnivået/lønnsøkningen gjøres direkte avhengig av standardisert-prøve-resultatene/forbedringene til elevene til den enkelte lærer. Det er samtidig meget viktig å ha for seg at utviklingen går meget raskt mot at læreres lønnsnivå bestemmes, slik det bør, av hvordan enkelt-elever fordeler sine skolepenger (undervisningsdelen av skolepengene vil enkeltelever fritt kunne fordele på lærere i inn- og utland).

Advertisements

2008/04/7 - Posted by | Norway, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Post in Norwegian, Vouchers

2 Comments »

 1. Helt enig i at lærernes lønn bør økes, men det er jo også noen litt betenkelige sider ved at lønna ev. skal henge så tett sammen mot elevenes resultater. Hvilken lærer vil da ønske å ta en klasse med svake elever, elever med lærevansker osv.? Selv om en tar høyde for at det er forbedringen som skal måles og ikke resultatene i seg selv, så vil jo ofte elever med lærevansker av ulikt slag ha en langt flatere forbedringskurve også. Dette er i alle fall et moment man bør ta med i betraktningen. Kanskje resultatlønn ikke utelukkende kan henge sammen med elevenes testresultater heller? Kanskje det er andre faktorer en kunne trukket inn?

  -r

  Comment by Reidar M | 2008/04/7 | Reply

 2. Det er klart resultat-_forbedring_ som er den viktigste resultat-komponenten, ja.

  En av de mest brukte referansene for dette emnet er
  http://www.brookings.edu/papers/2006/04education_gordon.aspx

  Amerikanske byer vil nå på rekke og rad innføre elevresultatbaserte lærerlønnssystemer. Denver var først ute; der kunne lærerne velge om de ville gå over til et elevresultatbasert regulativ _med høyere gjennomsnittlønn_. Til nå har 80%-90% valgt å gå over.

  Men som skrevet over er “sentralstyrte” elevresultatbaserte lærerlønns-regulativer bare et overgangsfenomen. For fra 2007 kan og vil elever hvor som helst få undervisning (i fag som ikke krever utstyr) av lærere hvor som helst. Da følger nødvendigvis ordninger som gjør det greit for Marit på Gjøvik å overføre sine offentlige franskundervisningskroner til den Paris-baserte læreren hun har valgt å få franskundervisning av, greit for Geir i Alta å overføre sine offentlige matematikkundervisningskroner til den St. Petersburg-baserte læreren osv (elevene vil finne lærerne gjennom portaler med elevkommentarer for hundretusener av lærere). Så da vil lærernes lønninger bestemmes av global etterspørsel. Og de globalt beste lærerne går økonomisk – og akademisk – meget gode tider i møte.

  Comment by Erik Syring | 2008/04/8 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: