Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Hva tilpasset undervisning krever

125px-flag_of_norwaysvg.png

Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland fra nettprat (“Scorer under middels”) tidligere i 2008: “Også høyt begavede elever bør få opplæring sammen med andre, og få mulighet til å utvikle gode sosiale relasjoner med ulike mennesker. De fleste forskningsresultater viser også at både flinke og svake elever tjener på undervisning i fellesskap. Det er gode muligheter til å gi dem faglige utfordringer også i fellesskolen. Kommunene må gi lærerne bedre muligheter for kompetanseutvikling og sørge for nok lærere til å se og utfordre den enkelte elev. Det er viktig at alle elever, også de flinke, blir møtt med krav og utfordringer på skolen. Hilsen Helga”

Vår kommentar: Vi liker å lese at det er viktig at også flinke elever blir møtt med krav og utfordringer. Men fag og sosialisering må ses i betydelig grad for seg, interesserte elevers evne til å tilegne seg ferdigheter er meget stor, og den globale konkurransen er hard og blir enda hardere etterhvert som utdanningskapasiteten i Kina og India økes.

Vi stiller oss meget undrende til “de fleste forskningsresultater viser at både flinke og svake elever tjener på undervisning i fellesskap”. Opplæringen i de landene der den pedagogiske kulturen er høyest utviklet er tvert imot basert på gruppering ifølge smale ferdighetsnivåer. Erfaring viser at ferdighetssprik-grensen for effektiv fellesundervisning går ved ca. 1 år.  I Norge er matematikkferdighetsspriket innen en typisk 6. trinns-klasse ca. 3 år.  Og de 1% mest matematikk-motiverte elevene i øst ligger på et sterkt tidlig universitetsnivå når de kommer frem til det 8. skoleår, altså 6 år “foran skjemaet”.

Den offentlig drevne skolen i Norge – særlig grunnskolen – har de siste 40 årene utmerket seg internasjonalt ved sin fraværende evne til å gi tilpasset undervisning. Ofte har den mest tilpassede undervisningen bestått i at elever har fått lov til “å sitte og gjøre oppgaver for seg selv” – altså at de ikke har fått noen interaktiv undervisning i det hele tatt. Og gitt grunnskolelærernes manglende fordypning og Norges bosettning kommer de fleste lokale systemers evne til å gi sterkt tilpasset (faktisk) undervisning til å forbli mangelfull; problemet kan på landsbasis kun løses ved å ta globale ressurser til hjelp.

Advertisements

2008/06/4 - Posted by | Mathematics, Performance - teacher, Policy

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: