Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Korrelasjon mellom læreres prestasjoner på lærerhøyskolen og elevenes prestasjoner – ikke interessant??

125px-flag_of_norwaysvg.png

“Kunne skolen gjennomføre en undersøkelse av karakterene fra lærerutdanningen av alle lærere i grunnskolen, for å få oversikt om svak/god kompetanse gjenspeiler seg i undervisningen i klasseromma angående gode/dårlige elever?
Odd Guddal, Sirdal

Helga Hjetland Hei Odd. Jeg tror nok at sammenhengene er noe mer kompliserte enn som så.

En slik undersøkelse ville neppe gi mye interessant informasjon.

Hilsen Helga”

Vår kommentar: En uttalelse fra Utdanningsforbundets leder som er særdeles oppsiktsvekkende, i lys av både innenlandsk og global fokus på lærerutdanningens kvalitet.

Advertisements

2008/06/4 - Posted by | Policy

2 Comments »

  1. Hun har et poeng. Ville en slik undersøkelse fortelle oss noe vi ikke visste fra før?

    Comment by Rolf Marvin Bøe Lindgren | 2008/06/5 | Reply

  2. Selv har vi mange perspektiver på lærerskolestudenters matematikkutdanning fra 1. trinn til 16. trinn. Men hva er det Utdanningsforbundet mener vi vet om koblingen mellom lærerskolestudentenes karakterer og karakterene til deres senere elever?…

    Comment by Erik Syring | 2008/06/5 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: