Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Vårt innspill til partiprogrammet til parti i vinden

125px-flag_of_norwaysvg.png

1. Ansvaret for å legge til rette for utdanning legges til staten.
2. Utdanningsfinansieringen fra staten skal følge eleven og utbetales direkte til eleven (det vil si: en del av pengene overføres til skolene for å drive bygg og datanettverk og det er nok praktisk at staten, for den delen av stykkprispengene som gjelder undervisning, fungerer som en sentral – a la Lånekassen – for overføringer til lærere lokalt og nasjonalt og internasjonalt).
3. Elever og foreldre skal fritt kunne søke å få undervisning av de lærerne som elevene ønsker å få undervisning av (fritt lærervalg).  Dette vil føre til virkelig tilpasset undervisning og også til at lærernes fagallokering og lønnsnivå bestemmes av etterspørselen.
4. Barn med spesielle lærevansker skal få opplæring i egne klasser eller på egne skoler.  Det skal betales en høyere stykkpris for disse. (fornuftige ordførere mener forøvrig at dette skal finansieres over helsebudsjettet, ikke utdanningsbudsjettet).
5. 9-årig grunnutdanning skal gjeninnføres, med utvidet undervisningsdag og fleksibel utdanningsstart.
6. Det skal innføres karakterer i alle grunnleggende fag fra og med 5. trinn (ungdomsskolen bør anses for å begynne med 5. trinn).
7. Obligatorisk skriftlig sidemålsundervisning må fjernes (stjeler tid fra bl.a. undervisningen i fremmedspråk, ikke minst i tysk og kinesisk).
8. Foreldrene skal få styringsmakt innen utdanningssystemet gjennom flertall i driftsstyrer ved utdanningssentrene.

Advertisements

2008/06/4 - Posted by | Policy

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: