Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Om “ståkarakterer” og å få slutt på fagtrinn-forfremmelse basert på alder og ikke kompetanse

125px-flag_of_norwaysvg.png

Karakterene i den nedre delen av skalaen beskrives som følgende…

  • Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget.
  • Karakteren 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget.
  • Karakteren 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget.

De fleste som studerer testbesvarelser vil være enige om at ihvertfall 1 og 2  – nok også 3 (som representerer en testscore fra ~43%) – i fag som matematikk ikke representerer et ferdighetsnivå som læring av neste “trinns” pensum “uten videre” kan bygge på.

Likevel er lokale skolers praksis at elevene som får 1-3 får rykke opp til neste trinns pensum i faget, basert på alder; store hull blir ikke tettet igjen og ferdighetsspriket innen klassene blir større for hvert år.  Det siste problemet blir forsøkt delvis “løst” ved at motiverte elever ikke får lov til å arbeide seg gjennom pensum i det raske tempoet de selv ønsker.  Forvaltningen av kompetanseressursene er altså ekstremt dårlig.

Samtidig med at det at elever blir satt sammen i grupper basert på tilstrekkelig smale ferdighetsbånd nå endelig blir normen (ikke minst pga teknologi som gjør det lett å samle elever spredd over enhver avstand) så er det derfor også kritisk viktig at de faglig svakeste får all den hjelpen de trenger til å nå et >80%-ferdighetsnivå innen et trinns pensum før de ledet videre til neste trinns pensum.

Advertisements

2008/06/7 - Posted by | Policy

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: