Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Om Spesialundervisning

125px-flag_of_norwaysvg.png

Bærum kommune

https://www.baerum.kommune.no/Temastruktur/Tjenester-a—a/Spesialundervisning-i-grunnskolen/

“Elever som ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Spesialundervisningen skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet gir eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen. Elever som får spesialundervisning, skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder for andre elever.”

“Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.”

Vår kommentar: vi kjenner til et tilfelle i hvilket en elev i Bærum i (mye) mer enn 12 måneder har fått undervisning på sitt nivå i et omfang som i beste fall utgjør en liten brøkdel av det totale undervisningstimetallet som gjelder for andre elever (dette pga av det ikke finnes lærere på den lokale skolen som har tilstrekkelig fagkompetanse) og i hvilket det siden tilfellet ble til en formell sak nå har gått ikke 1 måned men 12 måneder uten at Bærum Kommune har fattet noen avgjørelse.

Advertisements

2008/06/8 - Posted by | Policy

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: