Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Bærum: betydelige innsparinger mulig selv med økt akademisk kvalitet

125px-flag_of_norwaysvg.png Sandvika seen from Høvikodden

Aftenposten, Må kutte i skolene, 2008/06/11

Vår kommentar:

– Bærum kan spare de 7-15 mill kr. (“færre lærere”) pluss 10 mill kr. (“20 årsverk for ekstra uketimer i engelsk”) for hvert av de neste 3 årene UTEN å redusere lærerbelegget. Ved å utnytte globaliseringen av utdanningssektoren kan Bærum redusere lærerlønnskostnadene med tilsvarende anslagsvis 60 stillinger – 30 mill. kr.uten å redusere antall lærere, samtidig som den gjennomsnittlige faglige kompetansen blant lærerne økes betydelig (uten ekstrautgifter til kompetanseheving) og antall elever i klassen i kjernefag reduseres til under halvparten.

Læremiddel-innsparingen på 2 mill. kr. pr. år vil kommunen med letthet oppnå. Det er i Bærum ca. 8000 elever på trinnene 5.-10. – de trinnene som er meget bekvemme med å bruke elektroniske læremidler, som ikke lenger vil koste noe. En besparelse på 2MNOK tilsvarer en – 1 – bok pr. elev pr. år. Så besparelsespotensialet bør snarere være ca. 6 mill. kr. pr. år.

Disse besparelsene vil gjøre det mulig å unngå at tilbudet til de aller mest utsatte og omsorgstrengende elevene blir redusert.

Advertisements

2008/06/14 - Posted by | Policy

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: