Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Forbud mot utbytte fra friskoledrift: samfunnsøkonomisk idioti

125px-flag_of_norwaysvg.png

http://www.dagbladet.no/kultur/2008/03/27/530683.html

PRIVATSKOLER: I en artikkel 17.3. angriper SVs skolepolitiske talsperson, Lena Jensen, Høyres friskolepolitikk. Hun hevder at den friskoleloven som ble foreslått av Bondevik II-regjeringen åpnet for kommersielle skoler. Det er feil. Tvert om ble forbudet mot å ta ut utbytte fra friskolene ytterligere skjerpet. Den rødgrønne regjeringen mente at bestemmelsen ble så streng at det ikke var nødvendig å endre den. Det er altså like forbudt nå som under Bondevik II-regjeringen å ta ut utbytte fra driften av friskoler.”

Vår kommentar: det ville være en samfunnsøkonomisk ulykke om ikke regjeringen som kommer inn høsten 2009 opphever forbudet mot å ta ut utbytte fra skoledrift.  Å få ned kostnadene i en norsk utdanningssektor med et av de høyeste kostnadsnivåene i verden krever at kostnadsstrukturer synliggjøres/settes i bevegelse; dette har erfaring vist at krever mange og aktive eiere av et slag som bare involverer seg på arenaer der vanlige bedriftsøkonomiske mekanismer får lov til å fungere.  Og faren er minimal for at overskudd blir drevet opp til et kunstig høyt nivå ved å skjære ned på undervisningstilbudet; vi vet allerede at elever er raske til å melde fra dersom slikt skjer.

Men viktigere og bredere: med teknologi til hjelp vil de fleste elever snart få undervisning i ihvertfall ett kjernefag av lærere som ikke er lokale og som ofte er basert utenfor Norge.  Dette vil føre til at utdanningsmidlene vil følge den enkelte elev (en del av utdanningsmidlene vil allokeres til lokal utdanningsfasilitetsdrift, den andre fordeler elevene på valge lærere), og dagens skille mellom “offentlige”, “fri-” og “private” skoler viskes ut.

Advertisements

2008/06/22 - Posted by | Policy

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: