Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Rektorer – noen visjonærer, noen som forgjeves prøver å hindre elevene i å velge utdanningsopplegg

125px-flag_of_norwaysvg.png

Vår kommentar: Under er et utdrag fra det en rektor skrev til foreldre som søker langt bedre matematikkundervisning for sitt barn enn det som er tilgjengelig på den lokale skolen. Det er skremmende og trist å oppleve i 2008 at noen rektorer tror at de har mulighet og rett til å hindre elever i å velge blant undervisningstilbud (særlig i enkeltfag) – undervisningstilbud som i mange tilfeller er av langt høyere kaliber enn de som er tilgjengelige lokalt – og at de tror at det er deres oppgave å gjøre det.

“Vedrørende avvik fra matematikkundervisning

Jeg har fått kopi av en e-post sendt xxxs kontaktlærer der det fremgår at xxx fra (dato) vil bruke sin matematikktid i skolen på et vesentlig internasjonalt/russisk matematikkprogram.

xxx skole godkjenner ikke en slik ordning. Så lenge xxx er elev ved xxx skole må han følge undervisning i matematikk etter de læreplaner xxx skole følger. Han får altså ikke anledning til å bruke tid på skolen på det matematikkprogram som er angitt i e-posten.

Bra dette ble oppklart nå, så xxx slipper å møte på skolen med et opplegg han ikke får anledning til å gjennomføre.
Med hilsen

xxx
rektor”

Advertisements

2008/04/9 Posted by | Accelerated education, Elementary school, Mathematics, Middle school, National standards, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Policy, Post in Norwegian | Leave a comment

Norge: Gjennomsnittlig resultatbasert lønnsøkning på 100 000 for lærere

125px-flag_of_norwaysvg.png

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.4856993

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.4852431
Vår kommentar: En slik gjennomsnittlig lønnsøkning støtter vi, som en overgangsordning, varmt – dette så lenge lønnsnivået/lønnsøkningen gjøres direkte avhengig av standardisert-prøve-resultatene/forbedringene til elevene til den enkelte lærer. Det er samtidig meget viktig å ha for seg at utviklingen går meget raskt mot at læreres lønnsnivå bestemmes, slik det bør, av hvordan enkelt-elever fordeler sine skolepenger (undervisningsdelen av skolepengene vil enkeltelever fritt kunne fordele på lærere i inn- og utland).

2008/04/7 Posted by | Norway, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Post in Norwegian, Vouchers | 2 Comments

128 skoler stengt på åtte år

125px-flag_of_norwaysvg.png

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/skole/article2352294.ece

Vår kommentar: Med No Child Left Behind-loven i bakhodet er det helt selvfølgelige oppfølings-spørsmålet “hvor mange norske skoler er i samme tidsrom blitt stengt av akademiske grunner (typisk på grunnlag av dårlige Nasjonale Prøver-resultater over flere år)??”

2008/04/7 Posted by | National standards, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Policy, Post in Norwegian | Leave a comment

UK: Free global mathematics education for one Year 5 student at every school

125px-flag_of_englandsvg.png

See: http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-united kingdom/

2008/04/2 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Accelerated education, Elementary school, England, High school, Mathematics | Leave a comment

Washington, DC: Free global mathematics education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png banner_home.jpg img_0150-250p-wide.jpg

See: http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-dc/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Mathematics, Middle school, US, Washington DC | Leave a comment

Austin: Free global mathematics education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png 125px-flag_of_texassvg.png 100px-seal_of_austin_tx.gif 250px-milago.jpg img_0150-250p-wide.jpg

See http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-austin/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Mathematics, Middle school, Texas, US | Leave a comment

Massachusetts: Free global math education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png 100px-seal_of_the_state_of_massachusettssvg.png 300px-john_harvard_statue_at_harvard_university.jpg img_0150-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-massachusetts/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Accelerated education, Massachusetts, Mathematics, Middle school, US | Leave a comment

Finland: Free global mathematics education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_finlandsvg.png img_0150-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-finland/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Accelerated education, Finland, Mathematics, Middle school | Leave a comment

Sweden: Free global math education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_swedensvg.png img_0150-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-sweden/

2008/03/31 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Europe, Mathematics, Middle school, Sweden | 1 Comment

National Mathematics Advisory Panel final report released

125px-flag_of_the_united_statessvg.pngaskey.gifimage021.pngrhowe1.jpgma1.jpgimage031.jpg

We congratulate our American sub-team members and friends Richard Askey, Karen Fuson, Roger Howe, LiPing Ma, R. James Milgram, and Wilfried Schmid on their Panel contributions.

http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/mathpanel/index.html

“Mathematically gifted students with sufficient motivation appear to be able to learn mathematics much faster than students proceeding through the curriculum at a normal pace, with no harm to their learning, and should be allowed to do so.”

2008/03/19 Posted by | Mathematics, Policy, US | Leave a comment

Jens Stoltenberg – fem punkter for å styrke skolen – nyttige dersom detaljene blir riktige

125px-flag_of_norwaysvg.pnghttp://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=515737

1. Styrk lærerrollen: Gi lærerne mer tid til å drive med læring og mindre tid på papirarbeid, dokumentasjon og å skape ro.

Continue reading

2008/03/19 Posted by | Biology, Chemistry, Elementary school, Mathematics, Middle school, Norway, Physics, Policy, Post in Norwegian, Teacher education | Leave a comment

Oslo: Rektorer ikke lenger nødvendigvis tidligere lærere

125px-flag_of_norwaysvg1.pngbyvaapen.gif

Vår kommentar: Vi mener Oslo kommunes oppdaterte kriterier understreker rektorrollens lederaspekt på en fin måte. Tilsvarende har man ved sykehusene gått bort fra at direktørene skulle være leger (!) Og de rene pedagogiske miljøene er ikke kjent for å være de som er mest på hugget når det gjelder kompetanseledelse.

2008/03/19 Posted by | Norway, Performance - school, Policy, Post in Norwegian | Leave a comment

Old-system NCLB being watered down

125px-flag_of_the_united_statessvg.png

Our comment: Another end-of-era tug-of-war. From now on performance will be measured per teacher, not per school, and students and parents will be the ones choosing who gets to teach what.

======================

U.S. Eases ‘No Child’ Law as Applied to Some States

By SAM DILLON
Published: March 19, 2008
www.nytimes.com/2008/03/19/us/19child.html

2008/03/19 Posted by | National standards, Policy, US | Leave a comment

Washington, DC: towards student-demand-driven teacher allocation

125px-flag_of_the_united_statessvg.pngbanner_home2.jpg

A Contract for Change

Reform of D.C. schools hinges on new teacher rules

Washington Post editorial | Friday, February 22, 2008

www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/22/AR2008022201961.html

Rules that put the interests of teachers ahead of the educational needs of children must be changed if Ms. Rhee is to succeed in transforming the system.

Continue reading

2008/03/19 Posted by | Policy, US, Washington DC | Leave a comment

New Republic covering Obama and charter schools and vouchers and the new generation of teachers – but not the biggest picture

125px-flag_of_the_united_statessvg.png

Our comment: but “even” this article fails to mention that teacher salaries – and teacher employment – from now on will be rapidly increasingly based on demand from students and their parents – again based on web-based rankings of thousand and thousands of teachers all over the world. What we are witnessing now are the final spasms of a 200-year education system era.

=============================================================

Reform School

The education (on education) of Barack Obama.

Josh Patashnik, The New Republic Published: Wednesday, March 26, 2008

http://tnr.com/politics/story.html?id=df590bb6-b976-4ea0-9df4-c82be67aa73e&p=2 Continue reading

2008/03/14 Posted by | Performance pay, Policy, Unions, US, Vouchers | Leave a comment

Kunnskapsdepartementet: Krav til ungdomsskole-matematikklærere om 60 studiepoeng fordypning

125px-flag_of_norwaysvg.png dep_symbol.gif
Vår kommentar: vi er klare til å hjelpe ungdomsskolene med å møte Kunnskapsdepartementets krav. Våre matematikklærere har alle minst Master-grad i matematikk – mange har doktorgrad.

2008/03/7 Posted by | Languages, Mathematics, Middle school, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Teacher education, Vouchers | Leave a comment

Norge: gratis global matematikkundervisning for en kommende 6. trinns-elev ved hver skole i hele landet

125px-flag_of_norwaysvg.png 200px-nor_storting.jpg img_0150.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-norway/

2008/03/7 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Mathematics, Norway, Post in Norwegian | Leave a comment

Washington D.C. area: performance pay for teachers

125px-flag_of_the_united_statessvg.pngbanner_home1.jpg

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/04/AR2008030401239_pf.html

Pilot Plan for Incentive Pay Unveiled

By Nelson Hernandez
Washington Post Staff Writer
Wednesday, March 5, 2008; B05

Prince George’s County education and labor leaders unveiled a much-anticipated pilot program yesterday that will offer teachers and administrators at 12 schools incentive pay for good performance. Continue reading

2008/03/7 Posted by | Performance pay, Policy, Unions, US, Washington DC | Leave a comment