Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Drammen – matematikk – global undervisning for 8.-9. trinn

125px-flag_of_norwaysvg.png drammen-aerial.jpg boerresen.jpgimg_0014-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives/mathematics-initiatives-norway/

Advertisements

2008/02/27 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Buskerud, Drammen, Mathematics, Middle school, Norway | Leave a comment

Drammen Høyre – leder: Den norske skolen trenger mer mangfold, ikke mindre.

125px-flag_of_norwaysvg.png

Vår kommentar: For elever er det å få velge blant tilgjengelige lærere en menneskerett. En slik valgmulighet er også samfunnsøkonomisk svært produktivt og viktig.

=========================================================

portrettbilde_dag.jpeg

http://drammen.hoyre.no/artikler/2007/2/friskolene_har_livets_rett

Av Dag Fjeld Edvardsen

Regjeringen vil som kjent bare godkjenne “private skoler” (de får ikke lov å kalle seg friskoler lenger) som er basert på et annet livssyn, er internasjonale eller har en alternativ pedagogikk. Det kan bli meget spennende å se hvordan departementet kommer til å håndtere begrepet “alternativ pedagogikk”. Etter Kristin Clemets reform, Kunnskapsløftet, er også de offentlige skolene sluppet fri i forhold pedagogisk profil.

En meningsmåling statskanalen utførte i november viste at et flertall på 64 prosent av befolkningen er imot de rødgrønnes friskolepolitikk. Når regjeringen viser til støtte fra et flertall av høringsinstansene er regjeringen likevel i utakt med folk flest. Folk ønsker ikke at det skal være opp til ideologiske tåkefyrster om det skal være opp dem selv om de skal få gå på den skolen de ønsker. Prinsippet om mindretallets rettigheter imponerer dessverre ikke sosialdemokratene.

Samtidig er det dessverre slik at regjeringen i stor grad mistenkeliggjør friskolene og elevene som går der. Statssekretær Rugtvedt påstår at friskolene “skummer fløten i skole-Norge”. Dette er et veldig negativt og uheldig utgangspunkt for å diskutere om friskoler skal ha livets rett. Dessuten er det påviselig feil!

Friskoler gir elevene bedre tilpasset undervisning og et bedre læringsmiljø enn den offentlige skolen. Dette kommer frem av to ulike norske forskningsrapporter som har studert temaet. Dessuten viser rapportene at friskolene ikke har en segregerende effekt, og at de klarer å levere bedre resultater med mindre midler enn den offentlige skolen. Sosialdemokratene liker å antyde at eierne av friskolene tjener godt på sin virksomhet. Dette skjer uten at de peker på hvilke skoler de viser til. Wang har en historie på 100 år. Ikke en gang i den tiden har de tatt utbytte. De fleste norske friskoler drives av skoleentusiaster, og dem trenger vi flere av.

Regjeringen må slutte med å komme med påstander de ikke kan dokumentere og ikke sverte friskolene og deres elever.

Mitt tristeste øyeblikk i politikken hittil var da det sosialdemokratiske flertallet i Buskerud fylkesting gjorde vedtak som i realiteten la ned Gjerde videregående skole. Det var en populær skole som ga at godt og alternativt tilbud. Men at andre enn det offentlige skulle drive skole kunne ikke aksepteres. Intet nytt under solen.

Den norske skolen trenger mer mangfold, ikke mindre.

2007/02/4 Posted by | Buskerud, Charter schools, Drammen, Policy, Post in Norwegian, Vouchers | Leave a comment