Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Veritas: Kompetansen i Norge bør skjerpes

125px-flag_of_norwaysvg.png125px-flag_of_the_peoples_republic_of_chinasvg.png125px-flag_of_indiasvg.png logo_dnv_tcm28-14172.gif

http://e24.no/naeringsliv/article2296227.ece

“Mangel på relevant kompetanse er en mye større trussel for Veritas enn trusselen om utflagging av skip. Uten flinke folk kommer veksten andre steder.

Konsernsjef Henrik O. Madsen i Det Norske Veritas er ikke i tvil om at kompetansen i Norge bør skjerpes.

Vi i Veritas rekrutterer ingeniører over hele verden. Kina, India, Singapore og mange andre satser på teknologiske høyskoler og universiteter som får frem enere innen fremtidens viktigste fagområder. Andre langt mindre ressurssterke land satser mye mer på utdannelse og forskning enn Norge. Det er en farlig feilprioritering av politikerne. Kampen om de beste talentene og best skolerte menneskene vil skille vinnerne fra taperne i den internasjonale konkurransen, sier Madsen.

I det daglige er Madsen, og resten av ledelsen i Veritas, nå mer opptatt av å holde på det meste av verdiskapningen i Norge. Da er det viktig å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft, også ved å få utlendinger til å flytte til hit.

– For oss dreier ikke debatten seg om utflagging av skip og om skatteordninger for rederiene. Det dreier seg om tilgang på kompetanse. Vi vil måtte bygge opp andre steder i verden hvis vi ikke lenger får tak i den rette kompetansen her i Norge, sier Madsen, som påpeker at Norge fremdeles utdanner gode ingeniører. Men tilfanget er blitt mindre, samtidig med at etterspørselen har økt. Underskudd på relevant kompetanse er skadelig på lang sikt.”

Advertisements

2008/03/5 Posted by | China, Europe, India, Mathematics, Norway, Policy, Post in Norwegian | Leave a comment

This presentation is a candidate for the world’s most important one – and a must see for all education sector decision markers in the West.

… og en bønn til Senterpartiet om at det endelig lar verdens aller fattigste få begynne å gjøre livene sine litt mindre jævlige.

Karolinska’s Hans Rosling at TED 2006.

2008/02/28 Posted by | China, India, Policy | Leave a comment

New York Times on systemically and academically marginal online education providers…

125px-flag_of_the_united_statessvg.png

http://www.nytimes.com/2008/01/31/fashion/31CYBER.html

2008/01/31 Posted by | India, International education, US | Leave a comment