Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Rektorer – noen visjonærer, noen som forgjeves prøver å hindre elevene i å velge utdanningsopplegg

125px-flag_of_norwaysvg.png

Vår kommentar: Under er et utdrag fra det en rektor skrev til foreldre som søker langt bedre matematikkundervisning for sitt barn enn det som er tilgjengelig på den lokale skolen. Det er skremmende og trist å oppleve i 2008 at noen rektorer tror at de har mulighet og rett til å hindre elever i å velge blant undervisningstilbud (særlig i enkeltfag) – undervisningstilbud som i mange tilfeller er av langt høyere kaliber enn de som er tilgjengelige lokalt – og at de tror at det er deres oppgave å gjøre det.

“Vedrørende avvik fra matematikkundervisning

Jeg har fått kopi av en e-post sendt xxxs kontaktlærer der det fremgår at xxx fra (dato) vil bruke sin matematikktid i skolen på et vesentlig internasjonalt/russisk matematikkprogram.

xxx skole godkjenner ikke en slik ordning. Så lenge xxx er elev ved xxx skole må han følge undervisning i matematikk etter de læreplaner xxx skole følger. Han får altså ikke anledning til å bruke tid på skolen på det matematikkprogram som er angitt i e-posten.

Bra dette ble oppklart nå, så xxx slipper å møte på skolen med et opplegg han ikke får anledning til å gjennomføre.
Med hilsen

xxx
rektor”

Advertisements

2008/04/9 Posted by | Accelerated education, Elementary school, Mathematics, Middle school, National standards, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Policy, Post in Norwegian | Leave a comment

128 skoler stengt på åtte år

125px-flag_of_norwaysvg.png

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/skole/article2352294.ece

Vår kommentar: Med No Child Left Behind-loven i bakhodet er det helt selvfølgelige oppfølings-spørsmålet “hvor mange norske skoler er i samme tidsrom blitt stengt av akademiske grunner (typisk på grunnlag av dårlige Nasjonale Prøver-resultater over flere år)??”

2008/04/7 Posted by | National standards, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Policy, Post in Norwegian | Leave a comment

Old-system NCLB being watered down

125px-flag_of_the_united_statessvg.png

Our comment: Another end-of-era tug-of-war. From now on performance will be measured per teacher, not per school, and students and parents will be the ones choosing who gets to teach what.

======================

U.S. Eases ‘No Child’ Law as Applied to Some States

By SAM DILLON
Published: March 19, 2008
www.nytimes.com/2008/03/19/us/19child.html

2008/03/19 Posted by | National standards, Policy, US | Leave a comment

Finn and Petrilli: “The education of John McCain”

125px-flag_of_the_united_statessvg.png 175px-raustadt_photo_of_mccain-1.jpg

“The monster: We now have a federal Department of Education meddling in schools across the land. Washington bureaucrats don’t improve them but do monitor everything from teacher qualifications to reading curricula to discipline. Yet when it comes to what matters most–expectations for student learning–NCLB allows every state to grade itself, enabling most to set low standards and play games with test results.

When it comes to global competition, President McCain would rally U.S. workers to compete worldwide without yielding to the siren song of protectionism. But here, too, NCLB is weakening our human-capital development with its low (and uneven) standards and its neglect of high-achieving students. McCain could change this by calling on governors to develop a set of common, rigorous expectations and assessments for all young Americans from Okeechobee to Walla Walla. And he could push Congress to rewrite NCLB so it focuses not just on academic stragglers but also on our savviest youngsters, too.

He could give states and communities the authority to merge all their federal funds into one flexible stream (while being held to tougher, more consistent standards for student learning).

There are plenty of other ideas worth supporting–targeted vouchers, aid for charter schools, incentives for districts to rid themselves of restrictive union contracts, and more.

Happily for him, Obama’s mushy education plan and flip-flopping on merit pay and vouchers give the Arizonan plenty of room to maneuver. Like Reagan, McCain may never make education his top priority. But by picking a few key issues and using his power effectively, he just might be an education president anyhow.”

2008/03/4 Posted by | Charter schools, National standards, Performance pay, Policy, US, Vouchers | Leave a comment

Inequality can be reversed only through better education for children in lower- and moderate-income communities

reich1.jpg

http://robertreich.blogspot.com/

Are We Heading for Another Great Depression?

“Over the longer term, inequality can be reversed only through better schools for children in lower- and moderate-income communities…

These measures are necessary to give Americans enough buying power to keep the American economy going. They are also needed to overcome widening inequality, and thereby keep America in one piece.”

===================================

Our comment: vouchers, typically used for connecting students with master teachers all over the world, are even more important for poor students – be they in urban or rural areas – than they are for more affluent ones.

2008/03/2 Posted by | National standards, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Vouchers | Leave a comment

Words of wisdom and courage – from the greatest President the country will never have?

125px-flag_of_the_united_statessvg.png img_about_solo.jpg

http://www.nytimes.com/2008/02/28/opinion/28mike.html?

I’m Not Running for President, but …

Published: February 28, 2008

WATCHING the 2008 presidential campaign, you sometimes get the feeling that the candidates — smart, all of them — must know better. They must know we can’t fix our economy and create jobs by isolating America from global trade. They must know that we can’t fix our immigration problems with border security alone. They must know that we can’t fix our schools without holding teachers, principals and parents accountable for results. They must know that fighting global warming is not a costless challenge. And they must know that we can’t keep illegal guns out of the hands of criminals unless we crack down on the black market for them.

The vast majority of Americans know that all of this is true, but — politics being what it is — the candidates seem afraid to level with them.

Continue reading

2008/02/28 Posted by | Charter schools, National standards, New York, New York City, Performance - school, Performance pay, Policy, Teacher education, US, Vouchers | Leave a comment

Ett av våre innspill til NHO: om akademisk satsning på ungdomsskole-nivå

125px-flag_of_norwaysvg.png 112444878408_content-chaffey.jpg sigrun_vaageng.gif nhologo-header.gif

Til Paul Chaffey, med kopi til Sigrun Vågeng (Næringslivets Hovedorganisasjon og Abelia)

Et innspill:

Vi støtter selvfølgelig generelt sett ditt elite-videregående-skole-utspill fra for en tid siden.

Men vi mener at man når det gjelder slike “elite”-opplegg må analysere nøye presis hvilket segment man vil prøve å gjøre noe for, og når. Noen betenkninger:
– Teknologien gjør det nå mulig å gi elever på alle ferdighetsnivåer tilpasset undervisning i enkeltfag uten å gå inn i eiendomsbransjen.
– Antallet videregående skole-elever som allerede er på topp internasjonalt nivå alt for lite til å basere en skole på. På matematikksiden eller naturfagsiden/”Unge forskere” utgjør de idag ikke mer enn 5-10 elever pr. år – selv blant de 20 beste er det flere “vanlige 6-ere” (det er som Bergesen skrev i forrige uke: “de beste er ikke særlig gode”). Og selv disse meget få bor gjerne spredt over store deler av landet, så å gå på en fysisk skole ville for dem medføre et internat/hybel-liv.
– For ikke bare den mikroskopiske faktiske eliten men et større antall gode elever er det er nå >10 norske vgs’er som tilbyr International Baccalaureate, et opplegg som på “High Level” gir mulighet til å strekke seg langt. Men det er ikke mulig for dette større antallet gode elever å nå det internasjonale topp 1%-nivået (nivået som gir opptak ved de beste universitetene) hvis de begynner et aksellerert løp først i videregående skole.
– At den faktiske eliten ikke er 50-100 ganger større skyldes at det norske utdanningstoget sporer av, i forhold til internasjonalt nivå, allerede fra tidlig i barneskolen – utdanningseffektiviteten ligger på bare 2/3 av høyt internasjonalt nivå. Brøken gjør det nærliggende å tenke på marathon – løper du den på 2 timer blir du verdensmester, gjør du det på 3 timer får du aldri navnet ditt i avisen. Og i landene med best utdanningseffektivitet er det en stor grad av fordypning (ihvertfall blant de beste) fra rundt 6.-7. klasse.
hvis man skulle starte en eller flere fysisk skoler spesielt for elever med stort potensiale synes det for oss åpenbart at det fra et akademisk perspektiv burde skje på ungdomsskole-nivå – helst burde opptak skje fra 6. trinn. Muligens kunne dette skje ved å fremme IB Middle Years Programme – i Norge er det bare 4 skoler som har dette opplegget (ingen i Stor-Oslo, den nærmeste er på Kongsberg) – http://www.ibo.org/school/search/index.cfm?programmes=MYP&country=NO&region=&find_schools=Find. Skulle en slik etablering skje er det viktig at opplegget gjorde “mer av seg”, i forhold til den nasjonale skoledebatten, enn det IB (på vgs-nivå) i Norge så langt har gjort.

2008/02/27 Posted by | Accelerated education, High school, Languages, Mathematics, Middle school, National standards, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Policy, Post in Norwegian, Science, Vouchers | Leave a comment

Sharpton: I’d welcome a Bloomberg run centered on education

125px-flag_of_the_united_statessvg.png 250px-al_sharpton_by_david_shankbone.jpg

http://www.nydailynews.com/opinions/2008/01/04/2008-01-04_sharpton_id_welcome_a_bloomy_run_centere.html

How many successful people do you know in your line of work or your neighborhood who do not have a high school diploma?

Education as a civil right needs strong articulation by a leader willing to say it like it is…

Whether you are black or white, Republican or Democrat, it is undisputed that those with the most education have the best chance of realizing their dreams, and that race becomes less of a factor for those most educated.

While I am not endorsing Mayor Bloomberg for President, I am endorsing the idea that a Bloomberg candidacy centered on education as a civil right would be good for America.

2008/01/4 Posted by | Charter schools, National standards, New York City, Performance - teacher, Performance pay, US, Vouchers | Leave a comment

“Parents’ union”

125px-flag_of_the_united_statessvg.png125px-flag_of_europesvg.png125px-flag_of_norwaysvg.png

How to talk about race in the year 2008
By Michael Meyers
NY Daily News, Sunday, December, 2007
http://www.nydailynews.com/opinions/2007/12/02/2007-12-02_how_to_talk_about_race_in_the_year_2008.html?print=1&page=all

The sad truth is this: Inner-city public schools are “broken” because many teachers — including minorities — don’t know their craft and aren’t being held to high standards. The mostly minority school boards in mostly minority districts don’t seem to care. Moreover, the inequality of these schools has next to nothing to do with “inadequate” funding and everything to do with the stranglehold teachers unions have on our public officials. A countervailing parents “union” is long overdue — but no national civil rights group dares to organize one for fear of the trade unions.

2007/12/2 Posted by | Charter schools, National standards, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Unions, Vouchers | Leave a comment