Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Rektorer – noen visjonærer, noen som forgjeves prøver å hindre elevene i å velge utdanningsopplegg

125px-flag_of_norwaysvg.png

Vår kommentar: Under er et utdrag fra det en rektor skrev til foreldre som søker langt bedre matematikkundervisning for sitt barn enn det som er tilgjengelig på den lokale skolen. Det er skremmende og trist å oppleve i 2008 at noen rektorer tror at de har mulighet og rett til å hindre elever i å velge blant undervisningstilbud (særlig i enkeltfag) – undervisningstilbud som i mange tilfeller er av langt høyere kaliber enn de som er tilgjengelige lokalt – og at de tror at det er deres oppgave å gjøre det.

“Vedrørende avvik fra matematikkundervisning

Jeg har fått kopi av en e-post sendt xxxs kontaktlærer der det fremgår at xxx fra (dato) vil bruke sin matematikktid i skolen på et vesentlig internasjonalt/russisk matematikkprogram.

xxx skole godkjenner ikke en slik ordning. Så lenge xxx er elev ved xxx skole må han følge undervisning i matematikk etter de læreplaner xxx skole følger. Han får altså ikke anledning til å bruke tid på skolen på det matematikkprogram som er angitt i e-posten.

Bra dette ble oppklart nå, så xxx slipper å møte på skolen med et opplegg han ikke får anledning til å gjennomføre.
Med hilsen

xxx
rektor”

Advertisements

2008/04/9 Posted by | Accelerated education, Elementary school, Mathematics, Middle school, National standards, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Policy, Post in Norwegian | Leave a comment

128 skoler stengt på åtte år

125px-flag_of_norwaysvg.png

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/skole/article2352294.ece

Vår kommentar: Med No Child Left Behind-loven i bakhodet er det helt selvfølgelige oppfølings-spørsmålet “hvor mange norske skoler er i samme tidsrom blitt stengt av akademiske grunner (typisk på grunnlag av dårlige Nasjonale Prøver-resultater over flere år)??”

2008/04/7 Posted by | National standards, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Policy, Post in Norwegian | Leave a comment

Oslo: Rektorer ikke lenger nødvendigvis tidligere lærere

125px-flag_of_norwaysvg1.pngbyvaapen.gif

Vår kommentar: Vi mener Oslo kommunes oppdaterte kriterier understreker rektorrollens lederaspekt på en fin måte. Tilsvarende har man ved sykehusene gått bort fra at direktørene skulle være leger (!) Og de rene pedagogiske miljøene er ikke kjent for å være de som er mest på hugget når det gjelder kompetanseledelse.

2008/03/19 Posted by | Norway, Performance - school, Policy, Post in Norwegian | Leave a comment

2007- : Parents continuing the struggle for educational freedom

125px-flag_of_the_united_statessvg.png125px-flag_of_europesvg.png125px-flag_of_norwaysvg.png

2008/12: Voucher March on Washington?

2008/12: Et hav fra Stortinget til Youngstorget av engasjerte foreldre?

2008/03/8 Posted by | Charter schools, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Vouchers | Leave a comment

Kunnskapsdepartementet: Krav til ungdomsskole-matematikklærere om 60 studiepoeng fordypning

125px-flag_of_norwaysvg.png dep_symbol.gif
Vår kommentar: vi er klare til å hjelpe ungdomsskolene med å møte Kunnskapsdepartementets krav. Våre matematikklærere har alle minst Master-grad i matematikk – mange har doktorgrad.

2008/03/7 Posted by | Languages, Mathematics, Middle school, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Teacher education, Vouchers | Leave a comment

Sweden/England/Wales – wonderful voucher policy advances, but great and rapid academic progress will require globalized instruction

125px-flag_of_swedensvg.png125px-flag_of_englandsvg.png125px-flag_of_wales_2svg.png

http://www.spectator.co.uk/the-magazine/features/526631/made-in-sweden-the-new-tory-education-revolution.thtml

Sweden’s voucher program as a blueprint for full “voucherization” of the school system in England and Wales. Continue reading

2008/03/5 Posted by | Performance - school, Policy, Sweden, Vouchers, Wales | Leave a comment

Sweden: tremendous voucher policy progress

125px-flag_of_europesvg.png125px-flag_of_swedensvg.png

http://www.europesworld.org/EWSettings/Article/tabid/78/Default.aspx?Id=6a3a8205-0b53-4db5-8d69-cc5f377d3c63

“The variety of schools has increased throughout Sweden. The voucher system means that all students, irrespective of family income, can attend non-public schools. Even in rural areas there is now a wide choice of schools and it seems that the overall quality of Swedish schools has benefited from competition. The very existence of non-public schools has created a demand for reform also of public schools. If there is a difference, it also seems that non-public schools often are better at dealing with children with learning problems.

…three features seem particularly important when looking at the experience gained. Reform was based on a combination of public and market systems. It was general in its form, without demanding that non-public schools had to be special in order to be licensed. And reform reached out to cover all students.

This is what Sweden can offer, probably the most ambitions voucher system in the world but screwed into a social framework that is deeply rooted in the country. It is worth studying because, at the end of the day, it is using common principles of competition in an area where earlier such principles had not been generally accepted. One thing is for sure. “No change” is not an acceptable alternative.”

2008/03/5 Posted by | Charter schools, Europe, Performance - school, Policy, Sweden, Vouchers | Leave a comment

Skoleeksempler – et snevert nordisk spektrum

125px-flag_of_norwaysvg.png125px-flag_of_swedensvg.png125px-flag_of_finlandsvg.png125px-flag_of_denmarksvg.png

nrk_logo_fff_069.gif

Skoleeksempler

http://www.nrk.no/kanal/programoversikt/?p_otr_prog_id=OFAA13003807&p_otr_sendedato=20080305&p_otr_anntid=20.10&p_otr_kanal=NRK2&p_knapp=Omtale&p_artikkel_id=0

Vår kommentar: Denne dokumentaren begynte med en dekning av en en-ukes lærerutveksling mellom de to landene i den industrialiserte verden der matematikk/analysedelen av den offentlig drevne undervisningen er svakest og elevene derfor dårligst rustet til å konkurrere om studieplasser i kvantitative fag ved verdens ledende universiteter – Norge og Danmark. Programmet viste store forskjeller i hvordan skolene og elevene innretter seg fysisk – men sa svært lite om eventuelle forskjeller når det gjelder kjernen i det akademiske opplegget. Programmet viste at den danske skolen har den samme feilslåtte generalist-lærer-modellen som den norske skolen nå endelig går vekk fra og hvordan lærere tynges av å skulle være like gode i engelsk, historie og heimkunnskap. Presentasjonsarbeid i språkundervisningen er stimulerende, men vi lurer på om vokabularoppbyggingen er krevende og systematisk og om den enkelte elev får nok snakketid (vår egen skoles språkundervisning skjer som regel i grupper på maksimalt fire).

Maridalens rektor Dag Ulvin kom med den meget viktige uttalelsen at “forskjellige foreldre har helt forskjellige forventninger til skolen”. Det har de, og da er det en selvfølge at de enkelt skal kunne sende barna på tilsvarende forskjellige barne- og ungdomsskoler. Danmarks tunge innslag av friskoler ble ikke nevnt; vi får se om Sveriges banebrytende voucher/friskole-ordninger blir behørig beskrevet i programmet neste uke.

Vi regner med at de to episodene tilsammen vil vise hvordan de finske elevene tjener på den tydelige lærerrollen i Finland men at elevene i alle de nordiske landene blir liggende etter de i Øst-Europa og Øst-Asia faglig siden pensumene i de nordiske landene er langt mindre krevende og utviklende.

2008/03/5 Posted by | Elementary school, Europe, Finland, Languages, Mathematics, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Post in Norwegian, Sweden, Teacher education | Leave a comment

Et gufs fra en forgangen, kollektivistisk skole-tidsalder? Eller ihvertfall skolelov-argumenter hulter til bulter.

125px-flag_of_norwaysvg.pngannh.jpg

Anniken Huitfeldt, Aftenposten Aften, 2008/02/29

“De viktigste verdiene ligger i at folk kan komme til samme sykehus, skole og sykehjem uavhengig av hvor mye penger de har. Det er derfor det blant annet har vært viktig å si nei til privatskoler”.

Vår kommentar: Det er krevende å finne ut langs hvilken dimensjon man først bør rive den siste setningen fra hverandre. Fokuset på skole, og ikke undervisningen i de enkelte fag – som uansett globaliseres, med tusener av lærere å velge mellom – er avlegs. Norge har ikke råd til å ikke dra nytte av – og på grunn av teknologiutviklingen ingen mulighet til å unngå å dra nytte av – det entreprenørskapet som nå spiller en stor positiv rolle innen utdanningssektoren rundt om i verden. Continue reading

2008/02/29 Posted by | Charter schools, Performance - school, Policy, Vouchers | Leave a comment

Words of wisdom and courage – from the greatest President the country will never have?

125px-flag_of_the_united_statessvg.png img_about_solo.jpg

http://www.nytimes.com/2008/02/28/opinion/28mike.html?

I’m Not Running for President, but …

Published: February 28, 2008

WATCHING the 2008 presidential campaign, you sometimes get the feeling that the candidates — smart, all of them — must know better. They must know we can’t fix our economy and create jobs by isolating America from global trade. They must know that we can’t fix our immigration problems with border security alone. They must know that we can’t fix our schools without holding teachers, principals and parents accountable for results. They must know that fighting global warming is not a costless challenge. And they must know that we can’t keep illegal guns out of the hands of criminals unless we crack down on the black market for them.

The vast majority of Americans know that all of this is true, but — politics being what it is — the candidates seem afraid to level with them.

Continue reading

2008/02/28 Posted by | Charter schools, National standards, New York, New York City, Performance - school, Performance pay, Policy, Teacher education, US, Vouchers | Leave a comment

Bi-partisan voucher collaboration

125px-flag_of_the_united_statessvg.png 160px-rahm_emanuel_official_photo_portrait_color.jpg198px-bolten_joshua.jpg

Our comment: the main 21st century purpose of vouchers is making it easy for students to receive instruction from the best teachers all over the world, on a per-subject basis, and the private-public school distinction is now obsolete, but Emanuel’s initiative is a good one nonetheless.

======================================================================

‘Pell for Kids’ Plan Gets Cautious Support

Washington Post

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/24/AR2008022401995_2.html Continue reading

2008/02/27 Posted by | Charter schools, Performance - school, Performance pay, Policy, Vouchers | Leave a comment

Ett av våre innspill til NHO: om akademisk satsning på ungdomsskole-nivå

125px-flag_of_norwaysvg.png 112444878408_content-chaffey.jpg sigrun_vaageng.gif nhologo-header.gif

Til Paul Chaffey, med kopi til Sigrun Vågeng (Næringslivets Hovedorganisasjon og Abelia)

Et innspill:

Vi støtter selvfølgelig generelt sett ditt elite-videregående-skole-utspill fra for en tid siden.

Men vi mener at man når det gjelder slike “elite”-opplegg må analysere nøye presis hvilket segment man vil prøve å gjøre noe for, og når. Noen betenkninger:
– Teknologien gjør det nå mulig å gi elever på alle ferdighetsnivåer tilpasset undervisning i enkeltfag uten å gå inn i eiendomsbransjen.
– Antallet videregående skole-elever som allerede er på topp internasjonalt nivå alt for lite til å basere en skole på. På matematikksiden eller naturfagsiden/”Unge forskere” utgjør de idag ikke mer enn 5-10 elever pr. år – selv blant de 20 beste er det flere “vanlige 6-ere” (det er som Bergesen skrev i forrige uke: “de beste er ikke særlig gode”). Og selv disse meget få bor gjerne spredt over store deler av landet, så å gå på en fysisk skole ville for dem medføre et internat/hybel-liv.
– For ikke bare den mikroskopiske faktiske eliten men et større antall gode elever er det er nå >10 norske vgs’er som tilbyr International Baccalaureate, et opplegg som på “High Level” gir mulighet til å strekke seg langt. Men det er ikke mulig for dette større antallet gode elever å nå det internasjonale topp 1%-nivået (nivået som gir opptak ved de beste universitetene) hvis de begynner et aksellerert løp først i videregående skole.
– At den faktiske eliten ikke er 50-100 ganger større skyldes at det norske utdanningstoget sporer av, i forhold til internasjonalt nivå, allerede fra tidlig i barneskolen – utdanningseffektiviteten ligger på bare 2/3 av høyt internasjonalt nivå. Brøken gjør det nærliggende å tenke på marathon – løper du den på 2 timer blir du verdensmester, gjør du det på 3 timer får du aldri navnet ditt i avisen. Og i landene med best utdanningseffektivitet er det en stor grad av fordypning (ihvertfall blant de beste) fra rundt 6.-7. klasse.
hvis man skulle starte en eller flere fysisk skoler spesielt for elever med stort potensiale synes det for oss åpenbart at det fra et akademisk perspektiv burde skje på ungdomsskole-nivå – helst burde opptak skje fra 6. trinn. Muligens kunne dette skje ved å fremme IB Middle Years Programme – i Norge er det bare 4 skoler som har dette opplegget (ingen i Stor-Oslo, den nærmeste er på Kongsberg) – http://www.ibo.org/school/search/index.cfm?programmes=MYP&country=NO&region=&find_schools=Find. Skulle en slik etablering skje er det viktig at opplegget gjorde “mer av seg”, i forhold til den nasjonale skoledebatten, enn det IB (på vgs-nivå) i Norge så langt har gjort.

2008/02/27 Posted by | Accelerated education, High school, Languages, Mathematics, Middle school, National standards, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Policy, Post in Norwegian, Science, Vouchers | Leave a comment

On Obama’s campaign team and vouchers and straight talk

125px-flag_of_the_united_statessvg.png160px-obamabarack.jpg220px-john_mccain_official_photo_portrait-cropped.jpg

New York Sun Editorial
February 25, 2008

http://www.nysun.com/article/71798

No sooner had we issued Elizabeth Green‘s dispatch under the headline “Obama Open to Private School Vouchers” than his campaign was scrambling to undo the potential damage with the Democratic primary electorate. On February 20, his campaign issued a statement headlined, “Response to Misleading Reports Concerning Senator Obama‘s Position on Vouchers” that said, “Senator Obama has always been a critic of vouchers.” The statement went on, “Throughout his career, he has voted against voucher proposals and voiced concern for siphoning off resources from our public schools.” It noted that Mr. Obama’s education agenda “does not include vouchers, in any shape or form.”

Clarifying statement aside, there is no taking away what Mr. Obama actually said in the interview with the Milwaukee Journal-Sentininal that was the subject of Ms. Green’s dispatch. “If there was any argument for vouchers, it was ‘Alright, let’s see if this experiment works,’ and if it does, then whatever my preconceptions, my attitude is you do what works for the kids,” the senator said. “I will not allow my predispositions to stand in the way of making sure that our kids can learn. We’re losing several generations of kids and something has to be done.” Continue reading

2008/02/25 Posted by | Charter schools, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Unions, US, Vouchers | Leave a comment

Vouchers: Backtracking by Obama’s campaign a disservice to Obama and his pragmatism…

125px-flag_of_the_united_statessvg.png160px-obamabarack.jpg

 

Our comment: Now is, with additional superdelegates switching to Obama every day and the nomination and the presidency essentially in the hand, not the time to let certain special interest groups and a handful of superdelegates dictate one’s public position on the country’s most important issue.

 

Vouchers are, in the 21st century, about profoundly strengthening local public schools’ role as centers for globally-benchmarked academic excellence in that they allow local public school-based students to flexibly get instruction, on a per-subject basis using the latest technology, from the best teachers locally, domestically and globally. They are not about driving students away from conventional local public schools to conventional local public or private schools, not about “siphoning of resources” from any school.

 

An aspect of this is that 21st century vouchers will now level the playing field between urban, suburban and rural schools in an unprecedented and wonderful way. Only in small pockets in the largest metropolitan areas may vouchers be less than critical for students’ education and competitiveness, for demographic and human resources forces and flows are such that “every school in America” will never be equally “filled with outstanding (on-site) educators”. As for attempts to improve the average performance level of teachers: the campaign mentions recruitment of new teachers but does not address the vast and very expensive professional development of current teachers – through programs that measure student performance before and after the teachers attend them – that is likely to be necessary and desirable even with extensive usage of the globalized teacher pool.

 

So vouchers today are about the student in rural Vermont being able to pay her math teacher in Boston or Eastern Europe and the student in Cleveland being able to pay his Chinese teacher in San Francisco or Asia.

 

The comment about the “Milwaukee voucher program not having been studied to see if it works” confuses performance and funding. Teacher performance, which varies much more than school performance, should of course always be measured, no matter how the instruction is paid for. With respect to performance measurement it is good to see the reference to Obama’s support for student-performance-based pay for teachers.

 

Not only is flexible access to excellent teachers wherever those teachers may be located “best for the kids”, it is for students a civil right. Continue reading

2008/02/22 Posted by | Charter schools, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Unions, US, Vouchers | Leave a comment

Barack Obama: vouchers, charters, fostering competition

125px-flag_of_the_united_statessvg.png

2008/02/19 Posted by | Charter schools, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Unions, US, Vouchers | Leave a comment

Obama open to use of vouchers to attend private school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png160px-obamabarack.jpg

Our comment: In the 21st century the main use of vouchers is to allow public school facility-based students to receive instruction by teachers worldwide, and the private/public distinction won’t be along physical school lines. But it is nonetheless wonderful to experience Obama’s pragmatic, common sense perspective.

Obama Open to Private School Vouchers

http://www.nysun.com/article/71403

By ELIZABETH GREEN
Staff Reporter of the Sun
February 15, 2008 updated 2/16/08 10:21 am EST

Senator Obama said this week that he is open to supporting private school vouchers if research shows they work. Continue reading

2008/02/15 Posted by | Charter schools, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Unions, US, Vouchers | Leave a comment

Geoffrey Canada of Harlem Children’s Zone on Charlie Rose

125px-flag_of_the_united_statessvg.png

http://www.stager.org/blog/2008/01/charlie-rose-lobotomized-by-education.html

2008/01/3 Posted by | Charter schools, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Unions, US, Vouchers | Leave a comment

Charter Schools Outshine Others as They Receive Their First Report Cards

125px-flag_of_the_united_statessvg.pngnyc_schools_logo.gif

http://www.nytimes.com/2007/12/20/nyregion/20charter.html

Education officials, acting under the city’s new system of accountability, released report cards on Wednesday for several charter schools, with the majority receiving A’s and B’s, but one school in Queens getting an F.The grades came more than a month after Mayor Michael R. Bloomberg and Schools Chancellor Joel I. Klein released grades for the rest of the city’s public schools. Officials said that they had always intended to release grades for charter schools, but that it had taken longer to make sure the data was complete and accurate because the schools are privately run, though publicly financed.Just 14 of the 60 charter schools in the city received report cards, but school officials and supporters of charter school said that the grades showed that the schools were outperforming their traditional counterparts.“As a group, they skew higher,” said Michael Duffy, who oversees charter schools for the city’s Education Department. “I think that charter schools are all about accountability. It’s baked into their DNA. They are data driven and focused on how their students are doing, so it’s not surprising to see them do well.”

2007/12/20 Posted by | Charter schools, New York City, Performance - school, Performance - teacher, Vouchers | Leave a comment