Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Hva tilpasset undervisning krever

125px-flag_of_norwaysvg.png

Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland fra nettprat (“Scorer under middels”) tidligere i 2008: “Også høyt begavede elever bør få opplæring sammen med andre, og få mulighet til å utvikle gode sosiale relasjoner med ulike mennesker. De fleste forskningsresultater viser også at både flinke og svake elever tjener på undervisning i fellesskap. Det er gode muligheter til å gi dem faglige utfordringer også i fellesskolen. Kommunene må gi lærerne bedre muligheter for kompetanseutvikling og sørge for nok lærere til å se og utfordre den enkelte elev. Det er viktig at alle elever, også de flinke, blir møtt med krav og utfordringer på skolen. Hilsen Helga”

Vår kommentar: Vi liker å lese at det er viktig at også flinke elever blir møtt med krav og utfordringer. Men fag og sosialisering må ses i betydelig grad for seg, interesserte elevers evne til å tilegne seg ferdigheter er meget stor, og den globale konkurransen er hard og blir enda hardere etterhvert som utdanningskapasiteten i Kina og India økes.

Vi stiller oss meget undrende til “de fleste forskningsresultater viser at både flinke og svake elever tjener på undervisning i fellesskap”. Opplæringen i de landene der den pedagogiske kulturen er høyest utviklet er tvert imot basert på gruppering ifølge smale ferdighetsnivåer. Erfaring viser at ferdighetssprik-grensen for effektiv fellesundervisning går ved ca. 1 år.  I Norge er matematikkferdighetsspriket innen en typisk 6. trinns-klasse ca. 3 år.  Og de 1% mest matematikk-motiverte elevene i øst ligger på et sterkt tidlig universitetsnivå når de kommer frem til det 8. skoleår, altså 6 år “foran skjemaet”.

Den offentlig drevne skolen i Norge – særlig grunnskolen – har de siste 40 årene utmerket seg internasjonalt ved sin fraværende evne til å gi tilpasset undervisning. Ofte har den mest tilpassede undervisningen bestått i at elever har fått lov til “å sitte og gjøre oppgaver for seg selv” – altså at de ikke har fått noen interaktiv undervisning i det hele tatt. Og gitt grunnskolelærernes manglende fordypning og Norges bosettning kommer de fleste lokale systemers evne til å gi sterkt tilpasset (faktisk) undervisning til å forbli mangelfull; problemet kan på landsbasis kun løses ved å ta globale ressurser til hjelp.

Advertisements

2008/06/4 Posted by | Mathematics, Performance - teacher, Policy | Leave a comment

Rektorer – noen visjonærer, noen som forgjeves prøver å hindre elevene i å velge utdanningsopplegg

125px-flag_of_norwaysvg.png

Vår kommentar: Under er et utdrag fra det en rektor skrev til foreldre som søker langt bedre matematikkundervisning for sitt barn enn det som er tilgjengelig på den lokale skolen. Det er skremmende og trist å oppleve i 2008 at noen rektorer tror at de har mulighet og rett til å hindre elever i å velge blant undervisningstilbud (særlig i enkeltfag) – undervisningstilbud som i mange tilfeller er av langt høyere kaliber enn de som er tilgjengelige lokalt – og at de tror at det er deres oppgave å gjøre det.

“Vedrørende avvik fra matematikkundervisning

Jeg har fått kopi av en e-post sendt xxxs kontaktlærer der det fremgår at xxx fra (dato) vil bruke sin matematikktid i skolen på et vesentlig internasjonalt/russisk matematikkprogram.

xxx skole godkjenner ikke en slik ordning. Så lenge xxx er elev ved xxx skole må han følge undervisning i matematikk etter de læreplaner xxx skole følger. Han får altså ikke anledning til å bruke tid på skolen på det matematikkprogram som er angitt i e-posten.

Bra dette ble oppklart nå, så xxx slipper å møte på skolen med et opplegg han ikke får anledning til å gjennomføre.
Med hilsen

xxx
rektor”

2008/04/9 Posted by | Accelerated education, Elementary school, Mathematics, Middle school, National standards, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Policy, Post in Norwegian | Leave a comment

UK: Free global mathematics education for one Year 5 student at every school

125px-flag_of_englandsvg.png

See: http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-united kingdom/

2008/04/2 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Accelerated education, Elementary school, England, High school, Mathematics | Leave a comment

Washington, DC: Free global mathematics education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png banner_home.jpg img_0150-250p-wide.jpg

See: http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-dc/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Mathematics, Middle school, US, Washington DC | Leave a comment

Seattle: Free global mathematics education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png 125px-flag_of_washingtonsvg.png 250px-downtown_seattle_from_kerry_park.jpg img_0150-250p-wide.jpg

See: http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-seattle/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Accelerated education, Mathematics, Middle school, Seattle, Washington | Leave a comment

Austin: Free global mathematics education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png 125px-flag_of_texassvg.png 100px-seal_of_austin_tx.gif 250px-milago.jpg img_0150-250p-wide.jpg

See http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-austin/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Mathematics, Middle school, Texas, US | Leave a comment

Massachusetts: Free global math education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png 100px-seal_of_the_state_of_massachusettssvg.png 300px-john_harvard_statue_at_harvard_university.jpg img_0150-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-massachusetts/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Accelerated education, Massachusetts, Mathematics, Middle school, US | Leave a comment

Finland: Free global mathematics education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_finlandsvg.png img_0150-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-finland/

2008/04/1 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Accelerated education, Finland, Mathematics, Middle school | Leave a comment

Sweden: Free global math education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_swedensvg.png img_0150-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-sweden/

2008/03/31 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Europe, Mathematics, Middle school, Sweden | 1 Comment

The Netherlands: Free global math education for one Groep 8-entering student at every school

125px-flag_of_the_netherlandssvg.png img_0150-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-netherlands/

2008/03/31 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Mathematics, Middle school, Netherlands | Leave a comment

National Mathematics Advisory Panel final report released

125px-flag_of_the_united_statessvg.pngaskey.gifimage021.pngrhowe1.jpgma1.jpgimage031.jpg

We congratulate our American sub-team members and friends Richard Askey, Karen Fuson, Roger Howe, LiPing Ma, R. James Milgram, and Wilfried Schmid on their Panel contributions.

http://www.ed.gov/about/bdscomm/list/mathpanel/index.html

“Mathematically gifted students with sufficient motivation appear to be able to learn mathematics much faster than students proceeding through the curriculum at a normal pace, with no harm to their learning, and should be allowed to do so.”

2008/03/19 Posted by | Mathematics, Policy, US | Leave a comment

Jens Stoltenberg – fem punkter for å styrke skolen – nyttige dersom detaljene blir riktige

125px-flag_of_norwaysvg.pnghttp://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=515737

1. Styrk lærerrollen: Gi lærerne mer tid til å drive med læring og mindre tid på papirarbeid, dokumentasjon og å skape ro.

Continue reading

2008/03/19 Posted by | Biology, Chemistry, Elementary school, Mathematics, Middle school, Norway, Physics, Policy, Post in Norwegian, Teacher education | Leave a comment

Kunnskapsdepartementet: Krav til ungdomsskole-matematikklærere om 60 studiepoeng fordypning

125px-flag_of_norwaysvg.png dep_symbol.gif
Vår kommentar: vi er klare til å hjelpe ungdomsskolene med å møte Kunnskapsdepartementets krav. Våre matematikklærere har alle minst Master-grad i matematikk – mange har doktorgrad.

2008/03/7 Posted by | Languages, Mathematics, Middle school, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Teacher education, Vouchers | Leave a comment

Norge: gratis global matematikkundervisning for en kommende 6. trinns-elev ved hver skole i hele landet

125px-flag_of_norwaysvg.png 200px-nor_storting.jpg img_0150.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-norway/

2008/03/7 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Mathematics, Norway, Post in Norwegian | Leave a comment

Los Angeles: Free global math education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png ca.gif 369947027_7929eeccc4_m.jpg img_0150-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-los-angeles/

2008/03/5 Posted by | 2008 mathematics initiatives, California, Location, Los Angeles, US | Leave a comment

New York City: Free global math education for one Grade 6-entering student at every middle school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png 100px-seal_of_new_york_city.png 477688072_04811e96a0_b-blog-in-line.jpg img_0150-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-new-york-city/

2008/03/5 Posted by | 2008 mathematics initiatives, Mathematics, New York, New York City, US | Leave a comment

San Francisco Bay Area: Free global math education for one Grade 6-entering student at every school

125px-flag_of_the_united_statessvg.png embarcadero-center.jpg stanford-university.jpg img_0150-250p-wide.jpg

http://globaleducationforyou.wordpress.com/mathematics-initiatives-san-francisco-bay-area/

2008/03/5 Posted by | 2008 mathematics initiatives, California, Mathematics, Middle school, Palo Alto, San Francisco, San Jose, San Mateo, Santa Clara, US | Leave a comment

On the accomplishments of Bloomberg and Klein: Whitney Tilson’s letter to Education Next

125px-flag_of_the_united_statessvg.pngnyc_schools_logo.gif
March 3, 2008

 

To Education Next:

 

As someone who has both observed and been deeply involved with efforts to improve public schools in New York City, I read “New York City’s Education Battles” with great interest. Overall, I thought it was an excellent article that fairly presented both the successes and hiccups of the reform efforts led by Mayor Bloomberg and Chancellor Klein.

 

In their efforts to do what is best for children, Bloomberg and Klein have been willing to take on powerful entrenched interests that are happy with the status quo and fight to maintain it. To cite only a few examples, Bloomberg and Klein: Continue reading

2008/03/5 Posted by | Charter schools, New York, New York City, Performance - teacher, Performance pay, Physics, Policy, US | Leave a comment