Education: A Golden Age

“The education sector’s structure and policies will change more in the next 3 years than they changed in the last 2,500 years”

Jens Stoltenberg – fem punkter for å styrke skolen – nyttige dersom detaljene blir riktige

125px-flag_of_norwaysvg.pnghttp://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=515737

1. Styrk lærerrollen: Gi lærerne mer tid til å drive med læring og mindre tid på papirarbeid, dokumentasjon og å skape ro.

Continue reading

Advertisements

2008/03/19 Posted by | Biology, Chemistry, Elementary school, Mathematics, Middle school, Norway, Physics, Policy, Post in Norwegian, Teacher education | Leave a comment

Kunnskapsdepartementet: Krav til ungdomsskole-matematikklærere om 60 studiepoeng fordypning

125px-flag_of_norwaysvg.png dep_symbol.gif
Vår kommentar: vi er klare til å hjelpe ungdomsskolene med å møte Kunnskapsdepartementets krav. Våre matematikklærere har alle minst Master-grad i matematikk – mange har doktorgrad.

2008/03/7 Posted by | Languages, Mathematics, Middle school, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Teacher education, Vouchers | Leave a comment

Skoleeksempler – et snevert nordisk spektrum

125px-flag_of_norwaysvg.png125px-flag_of_swedensvg.png125px-flag_of_finlandsvg.png125px-flag_of_denmarksvg.png

nrk_logo_fff_069.gif

Skoleeksempler

http://www.nrk.no/kanal/programoversikt/?p_otr_prog_id=OFAA13003807&p_otr_sendedato=20080305&p_otr_anntid=20.10&p_otr_kanal=NRK2&p_knapp=Omtale&p_artikkel_id=0

Vår kommentar: Denne dokumentaren begynte med en dekning av en en-ukes lærerutveksling mellom de to landene i den industrialiserte verden der matematikk/analysedelen av den offentlig drevne undervisningen er svakest og elevene derfor dårligst rustet til å konkurrere om studieplasser i kvantitative fag ved verdens ledende universiteter – Norge og Danmark. Programmet viste store forskjeller i hvordan skolene og elevene innretter seg fysisk – men sa svært lite om eventuelle forskjeller når det gjelder kjernen i det akademiske opplegget. Programmet viste at den danske skolen har den samme feilslåtte generalist-lærer-modellen som den norske skolen nå endelig går vekk fra og hvordan lærere tynges av å skulle være like gode i engelsk, historie og heimkunnskap. Presentasjonsarbeid i språkundervisningen er stimulerende, men vi lurer på om vokabularoppbyggingen er krevende og systematisk og om den enkelte elev får nok snakketid (vår egen skoles språkundervisning skjer som regel i grupper på maksimalt fire).

Maridalens rektor Dag Ulvin kom med den meget viktige uttalelsen at “forskjellige foreldre har helt forskjellige forventninger til skolen”. Det har de, og da er det en selvfølge at de enkelt skal kunne sende barna på tilsvarende forskjellige barne- og ungdomsskoler. Danmarks tunge innslag av friskoler ble ikke nevnt; vi får se om Sveriges banebrytende voucher/friskole-ordninger blir behørig beskrevet i programmet neste uke.

Vi regner med at de to episodene tilsammen vil vise hvordan de finske elevene tjener på den tydelige lærerrollen i Finland men at elevene i alle de nordiske landene blir liggende etter de i Øst-Europa og Øst-Asia faglig siden pensumene i de nordiske landene er langt mindre krevende og utviklende.

2008/03/5 Posted by | Elementary school, Europe, Finland, Languages, Mathematics, Norway, Performance - school, Performance - teacher, Performance pay, Policy, Post in Norwegian, Sweden, Teacher education | Leave a comment

Words of wisdom and courage – from the greatest President the country will never have?

125px-flag_of_the_united_statessvg.png img_about_solo.jpg

http://www.nytimes.com/2008/02/28/opinion/28mike.html?

I’m Not Running for President, but …

Published: February 28, 2008

WATCHING the 2008 presidential campaign, you sometimes get the feeling that the candidates — smart, all of them — must know better. They must know we can’t fix our economy and create jobs by isolating America from global trade. They must know that we can’t fix our immigration problems with border security alone. They must know that we can’t fix our schools without holding teachers, principals and parents accountable for results. They must know that fighting global warming is not a costless challenge. And they must know that we can’t keep illegal guns out of the hands of criminals unless we crack down on the black market for them.

The vast majority of Americans know that all of this is true, but — politics being what it is — the candidates seem afraid to level with them.

Continue reading

2008/02/28 Posted by | Charter schools, National standards, New York, New York City, Performance - school, Performance pay, Policy, Teacher education, US, Vouchers | Leave a comment

Georgia: We already know effective educators make the most difference

125px-flag_of_the_united_statessvg.png

http://www.ajc.com/opinion/content/opinion/stories/2007/12/25/schoolsed_1226.html

The most effective teachers are those with high SAT or ACT scores and grade point averages, yet few of those high-achievers at the state’s premier universities now go into teaching.

Those students should not have to come out of colleges of education, which have held the franchise too long without producing results. It’s time to retire the education colleges and teach math teachers in the mathematics departments and science teachers in science departments.

New teachers… should have a deep background in their content area, especially if they are teaching math and science, which can’t be faked.

To keep these smart, young people in the classroom, Georgia must abandon its one-size-fits-all raises that assure the lackluster teachers are overpaid and inspiring ones underpaid. The state must introduce a pay-for-performance system that rewards excellence.

Georgia also has to end the costly and counterproductive practice of handing out huge raises every time a teacher gets a master’s degree, even if the sheepskin comes from a fly-by-night diploma mill and has no relevance to the teacher’s content area. Georgia continues to reward teachers based on degrees on their walls rather than real accomplishments with their students.

As a result of this absurd policy, Georgia teachers have become the best customers of fast-food master’s programs, where teachers essentially pull up to the drive-thru, order a quickie educational leadership degree and return home with credentials and higher pay in as little time as a month or two.

2007/12/26 Posted by | Georgia, Performance - teacher, Performance pay, Teacher education, Vouchers | Leave a comment